RAMT AF VANDSKADE?

VI KAN HJÆLPE DIG VIDERE

​Er uheldet ude, og du er så uheldig at få vand i kælderen eller i din bolig via oversvømmelse, skybrud, sprængte vandrør eller ødelagte kloakrør, er det vigtigt, at du hurtigt får udbedret skaden.

ANMELDELSE​

Når vi modtager din henvendelse, vil vi ud fra din forklaring hurtigt danne os et overblik over situationen.

SKADESTOP

​Vi rykker derefter hurtigt ud og sørger for at fjerne vand og igangsætte en affugtning af kælderen eller boligen.

RÅDGIVNING

​Vi vurderer skadens årsag og omfang og rådgiver dig om, hvordan skaden kan udbedres, og hvordan du undgår gentagelser.

​OPRYDNING

Vi kan stå for oprydning og rengøring efter skaden, og vi giver gerne et tilbud på reetablering og genopbygning af din bolig.

FORSIKRING

​Vi dokumenterer skade og indatser, og hjælper dig med den rigtige dokumentation til dit forsikringsselskab.

​FUGTPROBLEMER

​Fugt kan danne grundlag for skimmel i boligen. Derfor skal fugtproblemer tages alvorligt, så du undgår et sundhedsskadeligt indeklima.

HVEM ER EFFEKTIV BYGGE- & SKADESERVICE?​

Effektiv Bygge- & Skadeservice er en traditionel håndværksvirksomhed, der udfører professionel skadeservice og kvalitetsbyggeri. Vores primære forretningsområder er tømrer, snedker, murer, maler, tagdækker og skadeservice. Desuden arbejder vi med miljøsanering, som er et naturligt bindeled mellem de traditionelle håndværksydelser og vores omfattende viden om skadeservice.

Vores skadeserviceafdeling rykker straks ud, når skaden er sket og stopper effektivt den akut opståede skade. Vi sikrer samtidig en korrekt håndtering, så skaden bliver optimalt begrænset. Disse forhold er særdeles vigtige ved f. eks. stormskader, brand og oversvømmelser.​

​​

Effektiv Bygge- & Skadeservice er en virksomhed med fokus på miljøet og har derfor specialiseret os i miljørenovering, hvor vi bl.a. arbejder med sanering af asbest, skimmelsvamp, bly, PCB m.m. Vores faguddannede medarbejdere er naturligvis trænet i at håndtere de farlige materialer og derigennem medvirke til en øget bæredygtighed i dansk byggeri.​

Vi er naturligvis medlem af Dansk Byggeri og dermed omfattet af Byg Garanti.

BLIV RINGET OP AF DØGNVAGTEN NU​

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Effektiv Bygge- & Skadeservice A/S

CVR: ​29817928

Løjtoftevej 27                         Notgangen 6

         4900 Nakskov​                         2690 Karslunde

Telefon: 70 273 273

E-mail: info@bygogskade.dk