Børnehaven fik nyt sundt indeklima​

En større skimmelsanering i en børnehave i Maribo på Lolland-Falster gav børnene et tørt og sundt indeklima tilbage.​

Effektiv Bygge- og Skadeservice ble​v rekvireret akut til at besigtige en skade og udarbejde et løsningsforslag.

En tidligere utæthed i tagkonstruktionen havde medført nedsivning af regnvand i hulmur, og videre ind under gulvkonstruktionen.

Der var derfor tale om forhøjet risiko for fugt og skimmelsvamp i lokalet.

Udbedrelsen af fugtskaden krævede etablering af en ny gulvkonstruktion og etablering af ny gulvbelægning

En faldstamme måtte udskiftes, da et kabel var trukket igennem den eksisterende faldstamme.

 blev ved nedbrydning af den eksisterende gulvkonstruktion udtaget prøver for skimmelsvamp, der viste at en skimmelsanering og udtørring var nødvendig.

Børnehavens indbo blev nedpakket og opbevaret under opgavens udførelse.

Da opgaven var færdig, kunne løsøre igen pakkes ud, og børnehaven kunne åbne dørene til et nyt sundt indeklima.

Opgave:

​Mistanke om skimmelsvamp, krævede ny gulvkonstruktion og gulvbelægning, samt skimmelsanering.

Sted:

Maribo, Lolland-Falster​

Arbejde udført:

  • Håndtering af løsøre
  • Skimmelsanering
  • Ny gulvkonstruktion
  • Ny gulvbelægning
  • VVS-arbejde
  • Reparation af murværk

Effektiv Bygge- & Skadeservice A/S

CVR: ​29817928

Løjtoftevej 27                         Notgangen 6

         4900 Nakskov​                         2690 Karslunde

Telefon: 70 273 273

E-mail: info@bygogskade.dk